About kalebet

Kalebet’e kay?t olmak oldukça basittir. Ana sayfada yer alan kay?t butonuna t?klad?ktan sonra, kar??n?za ç?kan formu eksiksiz bir ?ekilde doldurman?z gerekmektedir.Ayr?ca mobil cihazlar?n?zdan da Kalebet’e giri? yapabilirsiniz. Ak?ll? cihazlar?n?zda mevcut olan ‘Google Authenticator’ uygulamas? ile Kalebet hesab?n?za ek bir güvenlik katm

read more